MYY

Tekijänoikeudet

Kaikki tietävät mitä tekijänoikeudet tarkoittavat – kunnes he rikkovat niitä itse kopioidessaan toisten töitä. Samalla unohtuvat mitä ovat plagiarismi ja tekijänoikeuksien rikkominen…

Emme missään nimessä halua tätä. Tämän vuoksi pyydämmekin sinua lukemaan seuraavat asiat huolella, jotta tiedät tärkeimmät asiat tekijänoikeusasioista. Koska totta puhuen, olet myös itse saattanut jo miettiä onko Stuvian toiminta laillista ja miten tekijänoikeusasiat toteutuvat sivustollamme.

Stuvia auttaa opiskelijoita ajattelemaan luovemmin ja selkeämmin. Uskomme vakaasti siihen, että opiskelumateriaalin jakaminen on paras tapa, erityisesti jos siihen liittyy rahallinen kannustin. Näin opiskelijat voivat oppia toisiltaan, jakaa tietämystään ja kehittyä opiskelijoina. Lisäksi tiedostojen ollessa helposti jaettavissa, korkeakoulut joutuvat keksimään uusia keinoja opiskeluun.

Stuvia on ennen kaikkea tapa jakaa tietoa, lisätä innovaatioita ja yhteistyötä opiskelijoiden välillä ja meille on tärkeää, että se myös pysyy sellaisena. Jos olet ymmälläsi tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista tai plagiarismista, jatka lukemista.
Tekijänoikeudet
Ei ole väliä, milloin olet luonut jotakin uutta, sillä tekijänoikeudet pätevät aina. Tekijänoikeus takaa oikeutesi omaan työhösi, jolloin kuka tahansa ei sitä voi kopioida. Vain sinulla on oikeus päättää sen jakamisesta ja tekijänoikeus myös suojaa sinua työsi väärinkäytöltä. Pidä mielessä, että tekijänoikeuksien ansiosta ihmiset pysyvät luovina ja innovatiivisina.

Suomen tekijänoikeuslain mukaan (22.5.2015/607), tekijänoikeus määritellään seuraavalla tavalla:

(1) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla.


Siitä hetkestä alkaen kun olet luonut omaa, uniikkia tuotantoa, omistat automaattisesti tekijänoikeudet tuotantoosi ilman erillistä rekisteröitymistä. Tämän tuotannon ei tarvitse pysyä ainoastaan tekijällänsä. Tekstin tuottaja voi esimerkiksi myydä oikeutensa tekstiin tai olet tuottanut tekstin osana työtäsi. Tekstin tuottaja voi myös menehtyä, jolloin tekstin tekijänoikeudet siirtyvät perillisille.

Tekijänoikeuksia voidaan tulkita kahdella tavalla; oikeutena julkaista omaa tuotantoaan ja oikeutena jakaa tuottamaansa sisältöä. Nämä oikeudet varmistavat, että kukaan ei saa vain julkaista tai jakaa toisen tuottamaa sisältöä. Ainoastaan kun tekijä on antanut luvan jakaa tai julkaista omaa tuotantoaan, tämä on sallittua.

Suomen tekijänoikeuslaissa (22.5.2015/607) taloudelliset oikeudet määritellään seuraavalla tavalla:

(2) Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.


Stuvian käyttäjänä tämä tarkoittaa sitä, että olet ainoastaan oikeutettu lataamaan materiaalia, jonka omistajana olet sinä itse. Ladatessasi tiedostoja Stuviaan, omistat kaikki oikeudet näihin tiedostoihin. Ihmiset pysyvät aina materiaalinsa omistajana ja eivät koskaan luovu oikeuksistaan, vaikka lataavat materiaalinsa Stuviaan. He voivat muokata, poistaa, jakaa ilmaiseksi tai myydä materiaalinsa. Huomioi, että myymällä materiaaliasi, et myy tekijänoikeuksiasi. Tämän vuoksi ostajat voivat ostaa materiaaliasi henkilökohtaiseen käyttöön. Stuvia ei ole missään vastuussa Stuviassa jaetuista tiedostoista.
Plagiriasmi
Kun kopioit toisen tuotannosta ilman asianmukaisia viittauksia alkuperäiseen tuotantoon, se voidaan tulkita plagiarismiksi. Plagriasmi on täysin laitonta.

Jos lataat Stuviaan tiedostoja, mikä perustuu tekijänoikeudelliseen sisältöön, tämä pitää mainita tiedostoissasi. Referointi tai siteeraaminen ei ole ongelma, mutta sinun tulee muistaa merkitä lähteet. Kirjan tiivistelmän kirjoittaminen tai muut tiivistelmät ovat sallittuja, kunhan lataamasi tiedosto on sinun itsesi kirjoittama. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken tekstin pitää olla sinun kirjoittamaa ja olen tehnyt lähdeviittauksen oikein. Oman tuotannon määritteleminen on aina hankalaa, sillä raja on hämärä. Tämän vuoksi emme voi määrätä tiukkoja rajoja, mutta pyydämme sinua pitämään mielessä 80-20-säännön mielessäsi. Toisin sanoen, pidä huoli siitä että 80 % työstäsi on itse kirjoittamaasi ja loput, enintään 20 % on toisen kirjoittamaa (asianmukaisine viittauksineen ja lähteineen). Huolehdi, että lataamasi tiedostot ovat omiasi, jolloin sinun ei tarvitse asiasta huolehtia.

Et missään nimessä saa ladata muiden töitä Stuviasta ja ladata sitä omana sisältönä Stuviassa tai missään muualla. Tämä on plagiarismia, joka voi vahingoittaa opintojasi vakavasti ja rikkoo Stuvian tarkoitusta vastaan.
×